انواع سم پاشی مورد استفاده در گاوداری

انواع سم پاشی مورد استفاده در گاوداری     سمپاش‌هایی که در گاوداری استفاده می‌شوند، به دو دسته محلول‌پاش‌ها و گردپاش‌ها تقسیم می‌شوند.  هر‌كدام از این دو دسته خود می‌تواند در انواع مهم زیر طبقه‌بندی شوند. ۱- سمپاش‌های دستی ۲- سمپاش‌های…

ادامه مطلب