بیماری چشم صورتی در گاو

عامل بیماری چشم صورتی در گاو   یکی از بیماریهای چشمی که با شروع بهار باعث کور شدن گاو می شود بیماری چشم صورتی در گاو است. بیماری چشم صورتی باعث ملتهب شدن چشم گاو و زخم شدن قرینه چشم دام…

ادامه مطلب

سقط جنین در گاوشیری

سقط جنین در گاوشیری   چندین عامل در #مرگ ومیر جنین نقش دارد که میتوان اختلالات ژنتیکی، فیزیولوژیک،آندوکرین یا محیطی را نام برد؛ که دراین میان نشان داده شده است که ۵۰ درصد سقط جنین در ثلث اول آبستنی به…

ادامه مطلب

كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گاو شیری

كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گاو شیری   ● مقدمه: در سال شش زمان كلیدی وجود دارد كه وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد.این زمان ها عبارتند از: اواسط دوره خشكی زایمان و تقریبا ۲۷۰،۱۸۰،۹۰،۴۵ روز بعد…

ادامه مطلب

مبارزه سیستماتیك با اسهال گوساله ها

مبارزه سیستماتیك با اسهال گوساله ها     گوساله های پس از زایمان توسط تعداد كثیری از میكروبهای گوناگون (باكتریها، ویروسها و پارازیتها) كه در تمام محیط و احتمالاً توسط مادر درهنگام زایمان انتقال داده میشوند در معرض خطر قرار…

ادامه مطلب

مدیریت مطلوب برای بهترین عملكرد

مدیریت مطلوب برای بهترین عملكرد   در مزارع پرورش گاوهای شیرده،علاوه بر تولید مطلوب شیركه از گاوهای پر تولید مورد انتظار است،،مدیریت ازمناسب نیز باید اعمال شود. این مقاله شماری از جنبه های مدیریتی را كه می تواند در افزایش…

ادامه مطلب

فحلی خاموش

فحلی خاموش     فحل خاموش یکی دیگر از مشکلات مهم دامداران میباشد. اغلب دامداران ادعا میکنند که با وجود کنترل دقیق، دامهای آنها علائمی از فحل نشان نمیدهند. به فحل خاموش در زبان علمی و لاتین Anoestrie گفته میشود…

ادامه مطلب

اسهال ویروسی در گاو

اسهال ویروسی در گاو     نشانه های بالینی ویروس اسهال ویروسی گاو(BVDV) می تواند به پنج شکل بالینی تظاهر بیماری زایی داشته باشد که این امر سبب دشواری تشخیص این بیماری می شود. آلوده شدن گاوهای آبستن سالمی که…

ادامه مطلب