انواع سم پاشی مورد استفاده در گاوداری

انواع سم پاشی مورد استفاده در گاوداری     سمپاش‌هایی که در گاوداری استفاده می‌شوند، به دو دسته محلول‌پاش‌ها و گردپاش‌ها تقسیم می‌شوند.  هر‌كدام از این دو دسته خود می‌تواند در انواع مهم زیر طبقه‌بندی شوند. ۱- سمپاش‌های دستی ۲- سمپاش‌های…

ادامه مطلب

ضدعفونی و سم پاشی دامداری

ضدعفونی و سم پاشی دامداری ضدعفونی یا گندزدایی به معنی عمومی مبارزه بر علیه امراض واگیردار و عوامل مولده آنها است. به‌عبارت دیگر مبارزه بر علیه عواملی که ناقل باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌های تک یاخته‌ای نیز می‌باشد. ضدعفونی‌کننده‌ها بر دو گروه : ۱- عوامل فیزیکی…

ادامه مطلب