عوامل موثر در پیشگیری از بیماری های متابولیک در گاو شیری

عوامل موثر در پیشگیری از بیماری های متابولیک در گاو شیری

عوامل موثر در پیشگیری از بیماری های متابولیک در گاو شیری بشترین مراقبت دامپزشکی برای گاوهای بیمار در سه هفته اول بعد از زایمان مورد نیاز است. گاوهایی که یک بیماری را در حوالی زمان زایمان نشان می دهند تمایل…

ادامه مطلب
بیست نکته مهم در پرورش گاو شیری

بیست نکته مهم در پرورش گاو شیری

بیست نکته مهم در پرورش گاو شیری   شاید بیش از داشتن یک گله گاو با نژاد خالص و عالی و همچنین امکانات بالا، وجود یک مدیر قوی و آگاه بتواند یک دامداری را به یک دامداری نمونه و با…

ادامه مطلب

مراقبت از گوساله بعد از تولد

مراقبت از گوساله بعد از تولد   هدف از پرورش گوساله ي شيري به دست آوردن جايگزين مناسب براي گله مي باشد اين جايگزين ها بايستي تليسه هايي باشند كه از نرخ رشد مناسبي برخوردار بوده به طوري كه بتوانند…

ادامه مطلب

استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شـیری

استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شـیری   استرس گرمايي به عنوان یکی از مشکلات اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهاي شيري به استرس گرمايي بسيار حساس هستند.…

ادامه مطلب

پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت ماندگی

پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت ماندگی   افزایش چشمگیر تولید شیر در اوایل دورة شیردهی، بروز مشکلات مختلف تولیدمثلی را افزایش میدهد. از این رو، آگاهی از شاخصهای تولیدمثلی و اهمیت اقتصادی آنها، از مسائل مهم در…

ادامه مطلب