بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی

بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی   گاوها بری شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیرازا اصطبل نگهداری دام برده شوند این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریک گاو برای ترشح هورمون اکسی توسین ( Oxytocine) است که…

ادامه مطلب

پرورش گوساله

پرورش گوساله     ● خشک کردن گوساله : برای خشک شدن گوساله را مدتی در کنار مادر قرار دهید این کار علاوه بر خشک شدن گوساله، در به جریان انداختن خون در بدن گوساله بسیار اهمیت دارد. مگر اینکه…

ادامه مطلب