👌👌👌سلامت گله

رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟

بزرگترین تنگنای تولید و سلامت در بسیاری گله ها، اغلب آسایش دام است. رفاه ضعیف دام موجب می شود که بسیاری از موارد به بیراهه بروند. افزایش لنگش، حذف و مرگ علاوه بر تولید کم و تولیدمثل ناکارآمد را می توان گاهی اوقات به رفاه ناکافی دام نسبت داد.

پس، آسایش دام چیست؟

با استفاده از ویدئوهایی که در گذر زمان ایجاد می شوند، میتوان دید که در خلال ساعت های سپری شده در بهاربند چه اتفاقی برای دام می افتد. در بهاربندهایی که از رفاه کمی برخوردارند اغلب حالتی از هرج و مرج دیده می شود. می بینیم که گاوها بیهوده پرسه می زنند، در استال ها می ایستند، وزن خود را از یک پا روی پای دیگر منتقل می کنند و در دوره های زمانی کوتاه در استال می خوابند.

اغلب گاوهایی را می بینیم که در مقابل استال ایستاده اند و در فکر این هستند که آیا در استال بخوابند یا نخوابند؟

👈 رفاه دام چه ارزشی دارد؟

🐄🐄 – اولین چیزی که معمولا پس از بهبود رفاه دام دیده می شود این است که گاوها از استال ها به دفعات بیشتری بهره می برند و به مدت طولانی تری در آنها می خوابند.
🐄🐄 – مشاهده بعدی این است که لنگش به شکل گسترده ای کاهش می یابد.
🐄🐄 – مشاهده سوم اینکه تولیدمثل بهبود پیدا می کند. در یک فارم دارای رفاه معمولا تشخیص فحلی ساده تر است و بنابراین گاوهای بیشتری را در هنگام معاینه، آبستن می بینیم.
🐄🐄 – در نهایت، معمولا بهبود در تولید شیر را ۶ ماه تا یکسال بعد از تصحیحات بهاربندها مشاهده می کنیم. در برخی مواقع حدود ۴٫۵ کیلو بهبود شیر را بسته به اینکه عوامل پیشین تا چه حد بد بوده اند رویت می کنیم.

😌😊مهمترین عامل در آرامش گاو نحوه تعامل انسان با گاو می باشد

تعداد تحقیقات قابل توجهی که بر روی این موضوع انجام شده، نشان دهنده این است که نوع رفتار طبیعی کارگری زمانی که گاوها برای شیردوشی هدایت می شوند منجر به تولید شیر بیشتری شده و میزان شیر باقیمانده در پستان نیز در این دسته از گاوها کاهش می یابد و این در شرایطی است که برای داشتن رفتار و خلق و خوی خوب در هنگام برخورد با گاوها نباید هزینه ای را پرداخت کرد.

در این مطالعات گاوها زمانی که در هنگام شستشو شیردوشی با مالیمت با آنها برخورد می شد در مقایسه با یک شکل غیر معمول )یعنی خشن( ۱۳ درصد شیر بیشتری تولید می کردند. تحقیقات اخیر نشان دهنده این است که حضور فردی که قبال موجب آزار و اذیت گاوها شده بود در سالن شیردوشی می تواند موجب افزایش ۴۷ درصدی در شیر باقیمانده در پستان شود.

جالب توجه این است؛ زمانی که تیم شیردوشی رفتار مثبت و اعمال فیزیکی آرامی با گاوها داشت، عملکرد تولید شیر در حدود ۶/۳ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین در هنگام تعامل و برخورد با گاو شیری رفتار آرام بسیار موثر خواهد بود.

” فقدان آسایش گاو” عامل لنگش یا معلول آن؟

ایجاد محیطی که در آن گاو های شیری راحتی و آسایش داشته باشند هم از لحاظ رفاهی و هم اقتصادی بسیار مهم است.

یک گاو سالم و مرفه، بودجه زمانی مشخصی در ۲۴ ساعت شبانه روز دارد که شامل :

ساعت استراحت (دراز کشیدن)  حدود ۵.۵ ساعت ایستادن در استال و راهرو ها، نیم ساعت نوشیدن آب، ۴.۵ ساعت خوردن خوراک و ۲.۵ ساعت شیردوشی می شود .

می توان از رفتارهای استراحتی گاو به عنوان یک معیار حساس برای اندازه گیری میزان راحتی او استفاده کرد. طراحی جایگاه ها و نوع بستر ارتباط مستقیمی با میزان استراحت گاو دارند.

اگر این دو نامناسب باشند سبب افزایش زمان ایستادن گاو و تحریک برای ورود به استال ها می شود .که خود نشانه ای از عدم تمایل گاو برای استراحت در بستر است.

گاوها امروزه زمان بیشتری را صرف راه رفتن و قدم گذاری روی سطوح بتنی کرده که میتواندخطر رخداد جراحات انگشتی و لنگش را در آنان افزایش دهد. میزان آسیب به مفصل خرگوشی نیز میتواند بازتاب مناسبی از میزان راحتی محل استراحت گاو به ما باشد

 

علاوه بر میزان استراحت گاو، نوع و میزان مصرف خوراک هم میتواند بر رخداد لنگش تاثیر گذارد، مطالعات ارتباط مستقیمی را بین کاهش وضعیت بدنی گاو و کوچک شدن بالشتک انگشتی و درنتیجه ایجاد زخم کف سم نشان داده اند .

این افت اسکور بدنی ممکن است بدلیل بالانس منفی انرژی در ابتدای شیرواری، کیفیت نامناسب خوراک و یا حتی سیکل معیوب رخداد لنگش، کاهش اشتها و در نهایت بدتر شدن وضعیت حرکتی حیوان باشد.

 

از طرفی لنگش از مهمترین اختلالات گله های شیری است که بر رفاه گاو تاثیر گذاشته و میزان تولید و کارایی تولید مثلی حیوان را کاهش می دهد . زمان استراحت گاو می تواند ارتباط مستقیم با لنگش داشته باشد ، چرا که این حیوانات تمایل بیشتری به دراز کشیدن دارند و زمان کمتری را به ایستادن، راه رفتن و بروز رفتارهای فحلی اختصاص می دهند .

با وجود اطلاعات زیاد در ارتباط طراحی امکانات و ارتباط آن ها با آسایش گاو و رخداد لنگش، کاربرد عملی این اطلاعات در گاوداری نیازمند تحقیقات بیشتر است، بطور مثال برای مطالعه رفتارهای استراحتی گاو، هر گاو را باید در مدت زمانی طولانی مشاهده نمود و همینطور ارزیابی لنگش در گاوداری های صنعتی کاری بس دشوار است چرا که میزان لنگشی که مدیران دام پروری گزارش میکنند تنها یک سوم از شیوع واقعی لنگش در گله شناخته شده است

کلمات کلیدی : گاوگاو شیریرفاه دام مدیریت داممدیریت دامداریمدیریت گاوداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *