سیلاژ یا سیلو کردن (به انگلیسی: silage)

 

از تخمیر ساقه و برگ علوفه‌هایی همچون ذرت، جو یا دیگر اضافه‌های مزرعه فرآوری می‌شود که خوراکی بی‌همتا برای دام می‌باشد.

برای انبار و نگهداری سیلاژ راه های متفاوتی وجود دارد.

که در ادامه به ان میپردازیم👇👇👇👇

سیلوهای کپه ای یا دپویی ( Pile Silos)

این سیلوها بسته به هدف گاودار ممکن است بطور موقت یا طولانی مدت استفاده شود. این سیلوها نیازی به دیوار یا ساختمان خاصی ندارند و در جایی از گاوداری که فضای خالی مناسبی وجود دارد ایجاد می شود و سپس با پوشش پلاستیکی پوشانده می شود.

Related image

Image result for ‫عکس در مورد سیلاژ و سیلو کردن‬‎

سیلوهای کیسه ای یا پلاستیکی(Bag Silos)

این سیلوها از یک کیسه پلاستیکی تشکیل شده است که توسط ماشین مخصوصی، از گیاه ذرت پر می شود. این سیلوهای می تواند موقتی یا برای بلند مدت استفاده شود.

 

 

Image result for ‫عکس در مورد سیلوهای کیسه ای یا پلاستیکی‬‎

سیلوهای دیواری رو زمینی یا دیواری(Bunker Silos)

این سیلوها که برای طولانی مدت یا دائمی استفاده می شوند یکی از رایج ترین شکل ساختمان سیلو در گاوداریهای مختلف به ویژه بزرگ است. معمولا از دو دیوار طولی و یک دیوار عرضی تشکیل شده است. در برخی از گاوداریها از دو دیوار طولی ساخته می شود. دیوار تشکیل دهنده این سیلوها می تواند بتونی یا سیمانی باشد.

 

سیلوهای گودالی (Trench Silos)

این سیلوها همانند سیلوهای دیواری دائمی هستند و یکی از رایج ترین شکل ساختمان سیلو در گاوداریهای مختلف به ویژه بزرگ، است معمولا از یک طرف به داخل سیلو یک رمپ برای دسترسی وجود دارد.

 

Image result for ‫سیلوهای دیواری رو زمینی یا دیواری(Bunker Silos) عکس در مورد‬‎

تغذیه گاو شیری

تغذيه حدود ۷۰ درصد هزينه پرورش گاو شيري را تشكيل ميدهد. تهيه جيره هاي غذايي ارزان و متوازن ميتواند موجب سودآوري اين صنعت شود. يكي از راههاي تهيه جيره هاي اقتصادي و رفع كمبود علوفه در كشور استفاده ازمحصولات فرعي كشاورزي و عمل آوري آنها است.

👈👈کاه در جیره گاو شیري

حضور کاه در جیره به دلیل محتواي الیاف بالا و تجزیه پذیري اندك دیواره سلولی سبب رقیق شدن انرژي جیره، پروتئین و سایر مواد مغذي میشود.
کاه غلات در کشور به صورت انبوهی تولید و پراکندگی کافی در تمامی مناطق دارد. این محصول جانبی غلات قیمت پائینتري (معمولا نصف یا کمتر) نسبت به منابع علوفه اي مرسوم مانند یونجه و سیلاژ ذرت دارد و در صورت استفاده صحیح در جیره می توان از هزینه خوراك بدون کاهش درآمد کاست.

حدود % ۷۰ کاه از کربوهیدرات تشکیل شده است بنابراین در صورت هضم می تواند منبع انرژي خوبی براي نشخوارکنندگان باشد. از طرفی باید در نظر داشت بدلیل پر شدن شکمبه با مصرف کاه، سیري فیزیکی ایجاد شده و خوراك مصرفی کاهش می یابد.
بنابراین با فرآوري کاه، مقدار هضم و سپس انرژي خالص شیردهی افزایش می یابد. سایر کمبودهاي مواد مغذي
کاه را در جیره می توان با مکمل هاي پروتئینی و معدنی-ویتامینی برطرف نمود و جیره اي متوازن براي گاو با حضور کاه فرآوري شده متوازن نمود.

فرآوري کاه

فرآوري روشی است که با تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کاه یا کاهش عوامل محدود کننده هضم سبب بهبود مصرف و راندمان استخراج انرژي میشود؛ روشهاي فرآوري مختلفی براي فرآوري و بهبود هضم کاه غلات توسعه یافته است. این روشها به ۳ دسته شیمیایی، فیزیکی و زیستی و یا ترکیب آنها تقسیم میشوند. هر کدام از آنها مزایا و معایب مربوط به خود دارند.

Related image

Related image

فراوری کاه

💥💥 ۱ –  فرآوري کاه با % ۵ سود ( ۱ لیترآب و ۵۰ گرم سود به ازاي ۱ کیلوگرم کاه) باعث افزایش هضم و مصرف خوراك
کاه فرآوري شده نسبت به کاه بدون فرآوري میشود. سود نسبت به سایر مواد شیمیایی تاثیر بیشتري بر هضم
دارد. هر چند مصرف بالاي کاه فرآوري شده با سود در جیره سبب بالا رفتن افزایش سدیم جیره، جریان عبور
مایع شکمبه، آلکالوز و دفع ادرار قلیایی و شوري خاك میشود. همچنین کار با هیدروکسید سدیم مخاطرات خاص
خود را دارد (سوزانده است). این تاثیرات باعث شد تا بعد از مدتی این روش کنار گذاشته شود.

💥💥 ۲ – اوره قیمت ارزانی نسبت به سایر مواد شیمیایی مورد استفاده دارد. در این فرآوري، ۵۰ گرم اوره (در ۱ لیتر آب)
به ازاي هر کیلوگرم کاه استفاده شده و سپس کاه بمدت ۲-۱ ماه سیلو میشود. کاه فرآوري شده با اوره قابلیت هضم بالاتري دارد.همچنین پروتئین خام کاه فرآوري شده با اوره معمولا ۲ تا ۳ برابر افزایش می یابد.

💥💥 ۳ – آمونیاك بصورت محلول با غلظت % ۳۵ درصد در بازار وجود دارد. مزیت فرآوري کاه با آمونیاك (۳٫۵% وزن کاه) علاوه بر افزایش نیتروژن کاه، خاصیت ضدکپکی، می توان به بهبود هضم بالاتر کاه فرآوري شده با آمونیاك نسبت به اوره اشاره کرد. همچنین در این روش نیازي به خرد کردن کاه و مخلوط نمودن نیست چراکه آمونیاك به راحتی در تمام توده کاه نفوذ می نماید.

 

Related image

🔴 برداشت علوفه ذرت

باید در مرحله ای از رشد گیاه صورت گیرد كه دارای ۳۵ – ۳۰ % ماده خشك باشد .

این مرحله زمانی است كه برگ های علوفه ذرت از پایین بوته شروع به زرد شدن كرده و دانه های ذرت به صورت خمیری و در حال سفت شدن باشند در غیر این صورت اگر علوفه ذرت در مرحله ای برداشت شود كه ماده خشك آن كمتر از ۳۰ % باشد ضایعات سیلو به صورت از دست رفتن مواد مغذی از طریق پساب زیاد می شود .

رايج ترين و عملي ترين روش براي تعيين زمان مناسب برداشت علوفه سيلو اين است كه اگر با ناخن دست دانه هاي ذرت را فشار دهيم اثر ناخن بر روي دانه باقي بماند، يا اگر بدن ذرت را به دو نيم تقسيم كنيم، خط سفيدي كه معروف به خط شير(Milk line) است در وسط دانه ها به صورت يك دايره مشخص شود.

Image result for ‫عکس در مورد برداشت علوفه ذرت‬‎

 

برداشت ذرت

بایستی با رعایت ارتفاع مناسب ۲۰-۱۵ سانتی متری از سطح خاک و با استفاده از چاپرها با تیغه تیز انجام شود.

Related image

Related image

👈یکی از مهمترین مراحل تهیه یک سیلاژ خوب

خرد کردن علوفه است

که این عمل توسط دستگاه چاپر صورت می گیرد. علوفه باید به اندازه کافی خرد شود تا سطح تماس آن با باکتریها افزایش یابد و نیز اکسیژن کمتری لابلای ذرات باقی بماند. از طرفی نباید بسیار کوچک خرد شوند زیرا سیلاژ ها در اصل کاربرد علوفه ای دارند و با کوچک شدن قطعات ، میزان جویدن هم کاهش یافته و تخمیر خوبی در شکمبه نخواهیم داشت بهترین اندازه برای علوفه ذرت خرد شده ۳ تا ۸ سانتی متر است .

درشت بودن قطعات ،خارج کردن هوا را بسيار مشکل کرده و اغلب، ضايعات و فساد ناشی از تخميرات نامطلوب را افزايش می دهد. خرد کردن بيش از حد، اثرات مضری بر روی عمل نشخوار حیوان و درصد چربی شير می گذارد.

Related image

💥💥فرایند فشرده سازی سیلو بسیار حائز اهمیت است

Image result for ‫عکس در مورد سیلاژ و سیلو کردن‬‎

💥💥💥 فرایند فشرده سازی سیلو بسیار حائز اهمیت است

پس از قطع گیاه فرایند تنفس( مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن، آب و گرما) ادامه یافته و منتج به از دست دادن ماده خشک و انرژی شده و تولید گرما و افزایش دما سبب کاهش مواد مغذی سیلو می شود. در این حین فعالیت آنزیم های تجزیه کننده پروتئین نیز تا پایان حضور اکسیژن ادامه می یابد.

در صورت خوب کوبیده نشدن سیلو، هوا بین قطعات گیاهی باقی مانده و موجب ادامه مرحله هوازی، بالا ماندن دما و ادامه فعالیت قارچ ها، کپک ها و باکتری های هوازی و تخریب مواد مغذی می گردد.
لذا کوبیدن سیلو با وسیله ای مناسب( تراکتور سنگین و لودر) جهت خروج کامل اکسیژن از لا به لای قطعات گیاهفشار ناشی از سنگین ترین تراکتورها هم بیش از عمق ۶۰-۵۵ سانت نفوذ نخواهد کرد.

لذا توصیه میشود هر لایه جدید قطری بین ۳۰-۲۵ سانت داشته باشد تا بخوبی کوبیده شود.

 

 

کلمات کلیدی : گاوگاو شیریدامسیلوسیلوکردنانواع سیلوتغذیه گاو شیریکاه در جیره گاو شیریفرآوری کاهبرداشت علوفه ذرتخردکردن علوفهفشرده سازی سیلوخوراک دام کنستانترهتغذیه دامخوراک دام شیریخوراک دام پرواریخوراک دام تازه زا 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *