به گزارش الف، باتوجه دامداران روسی، هنگامی که هدست های واقعیت مجازی دستکاری شده روی سر گاوها بسته می شود و آنها به تماشا محتواهایی عجیب می پردازند، شیردهی این حیوانات اهلی نیز بیشتر می شود.

تا پیش از محققان گوش دادن به موسیقی را موجب افزایش شیردهی می دانستند و این راه اگرچه نتیجه مثبت دارد، اما راه جدید دامداران روسی نیز در نوع خود جالب تلقی می شود. به تازگی وب سایت The Moscow Times گزارش داده که دامداران روسی در آزمایش خود گاوها را دیگر به چرا نبرده بلکه با استفاده از هدست های واقعیت مجازی که به نمایش محیط ییلاقی زیبا و در عین حال خوش آب و هوا می پردازد، موجب می شوند تا گاوها با آرامش بیشتر شیر فراوانی دهند.

هدست های مورد اشاره دستکاری شدند تا به اندازه سر گاوها درآمده و محیط نیز به خوبی نمایش داده می شود تا احساس واقعی برای گاوها به وجود آورد. بنابراین نوع نمایش محتوا این نوع هدست با هدست های معمول متفاوت است. البته این آزمایش در ابتدا راه قرار دارد و نتایج مثبتی هم به دنبال داشته است. بنابراین می تواند امید دهد که دامداران از این راه شیردهی گاوهای خود را افزایش دهند.

در تست اولیه مشخص شد که گاوها سطح استرس کمتری دارند و احساس مثبتی پیدا کردند. البته نتایج سطح تاثیرپذیری روی شیردهی این گاوها مشخص نشده و باید به دنبال تحقیقات کامل تری بود. احتمال دارد این دامداران روسی از طریق هدست به ترساندن حیوان و پخش موسیقی جهت شیردهی بیشتر بپردازند. هدست ها به دامداران کمک می کنند تا به جای بردن گاو به مزارع بزرگ جهت چریدن، از طریق آن نه تنها شیردهی بیشتری پیدا کنند، بلکه دردسر کمتری در بحث چرا آنها در مزارع بزرگ به وجود خواهد آمد.

انجام این آزمایش در روی گاو زبان بسته ابهامات را به دنبال داشت. این آزمایش ممکن است مسائلی را برای گاوها به دنبال داشته باشد و حال باید منتظر ماند تا مشخص شود چه آزمایش دیگری برای بهبود شیردهی گاوها وجود دارد تا از صدمات وارده به آنها کاسته شود.

انتظار می‌رود بزودی دانشمندان راه حل بهتری به کار گیرند.