اصول كار كردن با اسپرم

اصول كار كردن با اسپرم

 

جیمز آراتی ، مدير آموزش بخش گاوهاي شيري، سی، آر، آی بسيار مهم است كه از روش هاي توصيه شده براي حداكثر كردن زنده ماني سرمايه ژنتیکی خودتان استفاده نمایيد. عدم پيروي از اصول توصيه شده در ارتباط با خروج پایوت اسپرم از تانك ازت، ذوب كردن، آماده سازي تفنگ تلقيح و محافظت از آن تا زمانكيه با اطمينان كامل در دستگاه تناسلي گاو قرار بگيرد، باعث آسیب رسيدن به غشاي اسپرم، شوك سرمايي يا گرمايي يا آسيب به قابليت حركت اسپرم خواهد شد. پائين آمدن کیفیت اسپرم در مجموع باعث كاهش باروري خواهد شد.

اصول كار كردن با اسپرم كه در زير به آنها اشاره شده است را مرور كنيد تا مطمئن شويد كه با بکارگیری روشی نادرست به کیفیت اسپرم و باروري آسيب نمي رسانيد.

۱- ذوب كردن نادرست اسپرم منجمد اگر از روش ذوب شركت جی نکس (Genex Pocket Thaw)استفاده می کنید پايوت اسپرم را داخل كي حوله كاغذي بپيچيد و آن را براي مدت ۲ تا ۳ دقيقه در دماي محافظت شده جیب ذوب نما ييد. اگر از آب براي ذوب كردن اسپرم استفاده می کنید، مطمئن شويد كه دماي داخل ظرف ۳۶ – ۳۴ درجه سانتی گراد است و براي حداقل ۴۵ ثانيه آن را ذوب نما ييد. دماي آب را قبل از اينكه بخواهيد پايوت اسپرم را از تانك خارج نما ييد، كنترل كنيد.

۲- خارج نمودن نادرست پایوت اسپرم از تانك ازت. هنگامی که می خواهید پایوت اسپرم را از تانک خارج نمایید، همواره کانیستر محتوي اسپرم را از خط برفک گلویی تانک ازت بالاتر نیاورید . به روز نگه داشتن فهرست اسپرم های موجود در تانك كمك خواهد كرد تا اسپرم مورد نظر را به سرعت بیابید.

۳- عدم موفقيت در نگه داشتن تفنگ تلقيح در دماي مناسب. وارد شدن شوك سرمايي يا گرمايي به اسپرم باعث آسيب رسيدن به شکل و قابليت حركت اسپرم خواهد شد. تفنگ تلقيح را در داخل یک پوشش یا حوله كاغذي قرار دهيد یا آن را قبل از وارد كردن پايوت اسپرم ذوب شده تا رسیدن به دمای بدن گرم نمایید.

۴- اسپرم به طور صحیح بعد از خروج از حمام آب گرم خشك نشود. آب اسپرم ها رامی کشد. از یک حوله كاغذي تميز براي خشك كردن كامل پايوت قبل از قرار دادن در تفنگ تلقيح استفاده كنيد.

۵-  اسپرم از تابش مستقيم آفتاب محافظت نشود با پیچیدن پایوت در یک حوله کاغذی تمیز از آسیب تابش اشعه ماورای بنفش، اسپرم را محافظت نمایید.

۶- استفاده از قيچي يا تيغ برش آلوده بسيار اهميت دارد كه از قيچي استیل ضد زنگ براي برش پايوت اسپرم استفاده شود . قيچي را بعد از هر بار برش خشك كنيد تا
خيسي آن از بين برود.

۷-  پايوت به طور صحيح در رابط غلاف جاي نگرفته باشد هنگامی که پايوت را در رابط غلاف قرار مي دهيد، به اندازیک چهارم آن را بپيچانيد تا در محل موردنظر محكم شود. اين مورد از برگشت اسپرم به داخل تفنگ تلقيح جلوگيري خواهد كرد.

الف ( براي تمام تفنگ هایی که حلقه O شکا دارند از غلاف دارای رابط سبز استفاده كنيد.

ب ( براي تمام تفنگ هاي مارپیچی و تفنگ هاي Kombi Color ازغلاف دارای رابط آبی استفاده كنيد.

۸-  استفاده نادرست از مايع ليز كننده تنها از مايع هاي ليز كننده مخصوص تلقيح مصنوعي غيراسپرم كش و تأ ييد شده استفاده كنيد. صابون ها و مواد شوينده براي اسپرم كشنده هستند.

۹- زمان زيادي صرف تلقيح شود اس پرم ذوب شده بايد طی۱۵ دقيقه تلقيح شود. کاهش قدرت باروري اسپرم بعد از اين زمان آغاز می شود.

۱۰-  تلقيح سريع اسپرم در دستگاه تناسلي گاو به طور آهسته و آرام اسپرم را در دستگاه تناسلي گاو تخليه كنيد تا از آسيب رسيدن به اسپرم جلوگيري شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *