کچلی قارچی

کچلی قارچی یک عفونت پوستی مسری بین انسان و گاو است که بر سرعت رشد و پوست دام اثر می گذارد، البته با اقداماتی موثر می توان از آن جلوگیری کرد.   کچلی قارچی یک بیماری پوستی است که معمولا…

ادامه مطلب