اهمیت حمام سم

اهمیت حمام سم حمام سم باید ۳ تا ۴ مرتبه در هفته استفاده شود. عواملی که تعیین می کنند چند روز در هفته باید از حمام سم استفاده شود، بهداشت پاها و دست ها است. به این ترتیب گاوهایی که…

ادامه مطلب