نفخ در گاو

نفخ در گاو     نفخ یکی از بیماریهای گوارشی ٬تغذیه ای است . وجود برخی بیماریهای دستگاه گوارش و یا مصرف گونه های خاصی از گیاهان می تواند باعث بروز نفخ گردد .   در بررسی انجام شده در…

ادامه مطلب