اسهال ویروسی در گاو

اسهال ویروسی در گاو     نشانه های بالینی ویروس اسهال ویروسی گاو(BVDV) می تواند به پنج شکل بالینی تظاهر بیماری زایی داشته باشد که این امر سبب دشواری تشخیص این بیماری می شود. آلوده شدن گاوهای آبستن سالمی که…

ادامه مطلب