عوامل دخيل در ابتلاء دام به بيماري ها در زمان خشكسالي

عوامل دخيل در ابتلاء دام به بيماري ها در زمان خشكسالي   ۱- سوء تغذيه ناشي از كمبود مواد غذايي مناسب: كه موجب ايجاد اختلالات متابوليكي در دام مي شوند اين اختلالات در سه دوره اهميت بيشتري دارد :رشد –…

ادامه مطلب