تعیین جنسیت گوساله پیش از تولد

تعیین جنسیت گوساله پیش از تولد   در سالهای اخیر، بیوتکنولوژی به پیشرفتهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی و دامی دست یافته است که شامل انتقال یک ژن ویژه از یک گونه به گونه دیگر برای تولید ارگانیسم ترانسژن،…

ادامه مطلب