سنجش آبستنی گاوهای شیری

سنجش آبستنی گاوهای شیری   چكیده امروزه اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص این مسأله وجود دارد كه آیا واقعاً روند كاهش اجرای موفقیت آمیز تولیدمثل در جمعیت گاوهای شیری، وجود دارد یانه؟ در ایالات متحده ی آمریكا نرخ آبستنی حدود ۰/۵…

ادامه مطلب