اصول کلی بهداشت در دامداری‌ها

اصول کلی بهداشت در دامداری‌ها تعریف بهداشت دام: اموری که در ارتباط با سلامت دام و جمعیت دامی باشد بهداشت دام گفته می‌شود با توجه به این که تعداد زیادی از بیماری‌ها دام قابل انتقال از دام به انسان بوده (بیماری‌های…

ادامه مطلب