استفاده ازملاس در جیره گاو شیری

استفاده از ملاس در جیره گاو شیری درفرآیندتولیدقندوشکراز(چغندرقند و یا نیشکر) بخشی از قندهای غیرقابل تبلور به صورت مایعی تیره رنگ به نام ملاس جدا می گردد که میزان تقریبی ماده خشک آن ۷۵% می باشد. در کارخانه های قند…

ادامه مطلب