سیلاژ یا سیلو کردن (به انگلیسی: silage)

سیلاژ یا سیلو کردن (به انگلیسی: silage)   از تخمیر ساقه و برگ علوفه‌هایی همچون ذرت، جو یا دیگر اضافه‌های مزرعه فرآوری می‌شود که خوراکی بی‌همتا برای دام می‌باشد. برای انبار و نگهداری سیلاژ راه های متفاوتی وجود دارد. که…

ادامه مطلب