فحلی خاموش

فحلی خاموش     فحل خاموش یکی دیگر از مشکلات مهم دامداران میباشد. اغلب دامداران ادعا میکنند که با وجود کنترل دقیق، دامهای آنها علائمی از فحل نشان نمیدهند. به فحل خاموش در زبان علمی و لاتین Anoestrie گفته میشود…

ادامه مطلب