بیست نکته مهم در پرورش گاو شیری

کمبودهای غذایی عدم تعادل،تغذیه ای و یا اضافی بودن مواد مغذی بر روی تولید مثل گاو شیری و عملکرد تلیسه ها اثر می گذارد.امروزه در گله های گاو شیری،مشکلات تولید مثل بیشتر ناشی از عدم تعادل چندین ماده مغذی بوده و کمبودها یا اضافه بودن یک ماده مغذی تاثیر کمتری دارد. تغذیه ارتباط بسیار آشکاری با تولید مثل دارد ملی در اغلب موارد کمبودها در هنگام رخ دادن مشاهده نمی شوند و تاثیرات آنها در مراحل بعدی بر روی چرخه های تولید مثلی ظاهر می گردد.

Image result for ‫نقش تغذیه در تولید مثل گاو شیری‬‎

برای حل معضلات تولید مثلی گله های شیری علاوه بر مسایل تغذیه ای باید به بیماری ها ،استرس ها،ژنتیک،محیط و مدیریت توجه نمود.

تلیسه ها

نخستین فحلی در نژادهای بزرگ در سن ۱۰-۱۱ ماهگی اتفاق می افتد ولی در نژادهای کوچک تر امکان به وقوع پیوستن سریع تر فحلی وجود دارد. نوع و میزان تغذیه بر روی سن نخستین فحلی تلیسه ها اثر می گذارد.وزن تلیسه ها در نخستین فحلی فاکتوری تعیین کننده بوده ولی سن فاکتور اصلی نمی باشد. نشانه های فحلی به هنگامی که تلیسه ها به ۴۰ درصد وزن بلوغ خود می رسند،ظاهر می شود.کمبود انرژی ،پروتئین و دیگر مواد مغذی بر روی رشد و به تبع آن بر به تاخیر افتادن اولیه سن بلوغ اثر می گذارد اگر چه تغذیه اضافی،به ویژه انرژی،بلوغ راشتاب بیشتری داده ولی این فاکتور در تلیسه های چاق باسر پستانک های غیر نرمال ظاهر می گردد.

نرخ یا میزان آبستنی

تلیسه ها باید به هنگام جفت گیری،۶۰ درصد وزن بلوغ را داشته باشند. آن غذاها برای وجود چرخه های نرمال تولید مثلی در ۱۴ ماهگی باید کافی باشند. میزان برگشتی (تلیسه های برگشتی) در تلیسه های چاق بیش از نرمال یا تلیسه های سبک وزن می باشند،در صورتی که کاهش وزن تلیسه ها باعث کاهش نرخ آبستنی می شود. کمبود فسفر باعث کاهش آبستنی و تغییر در عادات فحلی می گردد. به طوری که جیره تلیسه های در حال رشد باید حاوی ۲۶% درصد فسفر (براساس ماده خشک)باشند.

ایستا فحلی به عنوان نخستین علامت فحلی مورد اعتماد برای انجام تلقیح مصنوعی است و مشاهدات بیشتری برای تعیین دوره فحلی لازم است. ثبت اطلاعات و مشاهدات (مخاط آبکی شفاف ،موکوس ها،رفتار دام)می تواند در تعیین پیش بینی فحلی موثر واقع شود و چارت پیش بینی فحلی (تقویم گله) برای تعیین و فحلی بسیار مفید است.

گاوان شیر ده

۱۶b -۱۳

گاوان خشک

۱۲

تلیسه در حال رشد

۱۲

تغذیه( a )

پروتئین خام( %)

۷۸/۰ -۶۴/۰

۶۱/۰

انرژی خالص شیرواری

(مگا کالری در پوند)

۷۵ – ۶۳

۶۰

۶۰

TDN(%)

۱۷

۱۷

۱۵

فیبر خام(%)

۲۱

۲۱

۱۹

ADF(%)

۶۰/۰ – ۴۳/۰

۳۷/۰

۴۰/۰

کلسیم(%)

۴۰/۰ -۳۱/۰

۲۶/۰

۲۶/۰

فسفر(%)

۲۰/۰

۱۶/۰

۱۶/۰

منیزیم(%)

۸۰/۰

۸۰/۰

۸۰/۰

پتاسیم(%)

۴۶/۰

۲۵/۰

۲۵/۰

نمک(%)

۲۰/۰

۱۷/۰

۱۶/۰

گوگرد(%)

۵۰

۵۰

۵۰

Ppmآهن

۱۰/۰

۱۰/۰

۱۰/۰

Ppmکبالت

۱۰

۱۰

۱۰

Ppmمس

۴۰

۴۰

۴۰

Ppmمنگنز

۴۰

۴۰

۴۰

Ppmروی

۵/۰

۵/۰

۲۵/۰

Ppmید

۱/۰

۱/۰

۱۰/۰

Ppmسلنیم

۱۴۵۰

۱۴۵۰

۱۰۰۰

Aویتامین

(IU/Lb)

۱۴۰

۱۴۰

۱۴۰

Dویتامین

(IU/Lb)

a:کنسانتره در ماده خشک جیره

B:نیازمندی ها بستگی به تولید شیر و سطح بالای تولیدی دارد

C:(قسمت در میلیون)

کلمات کلیدی: تلیسهگاوشیریتولید مثل گاو شیریتغذیه دام تغذیه گاو شیریتغذیه و تولید مثل دام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *