مراقبت از گوساله بعد از تولد

مراقبت از گوساله بعد از تولد   هدف از پرورش گوساله ي شيري به دست آوردن جايگزين مناسب براي گله مي باشد اين جايگزين ها بايستي تليسه هايي باشند كه از نرخ رشد مناسبي برخوردار بوده به طوري كه بتوانند…

ادامه مطلب