استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شـیری

استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شـیری   استرس گرمايي به عنوان یکی از مشکلات اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهاي شيري به استرس گرمايي بسيار حساس هستند.…

ادامه مطلب