معیارهای انتخاب اسپرم

معیار های انتخاب اسپرم قسمت اول اغلب گاوداران هنگام انتخاب و خرید اسپرم با سؤالات متعددی مواجه میشوند. که چه اسپرمی انتخاب کنم؟ خارجی یا داخلی؟ ژنومیک یا پروف؟ آمریکایی یا کانادایی؟ کدام فاکتور را در اولویت قرار دهم؟ تهران…

ادامه مطلب